การศึกษาในอนาคต

ในอนาคตการศึกษาในเอเชียควรจะเป็นแบบไหน

การศึกษาจัดว่าเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมของประชากรในประเทศนั้นๆ จะเห็นได้ว่ามีการสอบด้วยเครื่องมืออันหลากหลายเพื่อจัดอันดับคุณภาพทางด้านการศึกษา เอเชียเรานั้นแม้จะมีหลายประเทศที่ก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าทางด้านการศึกษา แต่ในอนาคตการศึกษาในเอเชียควรจะเป็นแบบไหน เราลองมาดูกันค่ะ

1. คำถามสู่ความรู้
การเรียนในฝั่งยุโรปขึ้นชื่อว่าดีกว่าทุกพื้นที่ในโลก เพราะวิธีสอนของพวกเขา การสอนเริ่มต้นจากคำถามเพื่อนำไปสู่ความรู้ ด้วยการใช้เครื่องมือค้นหาความรู้ จากนั้นก็ถามคำถามอีกครั้งเพื่อสรุป และวิเคราะห์ ร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน จนทำให้เกิดความรู้ตกผลึกขึ้นมาใหม่ เมื่อได้ความรู้ใหม่มาก็จะนำไปสู่คำถามต่อไปวนกันไปอย่างนี้ซึ่งจะแตกต่างจากสังคมเอเชียที่มักจะเป็นความรู้ก่อน ซึ่งบางทีในบางความรู้ผู้เรียนไม่ได้ต้องการที่จะสงสัยว่าเรียนไปทำไม สุดท้ายความรู้นั้นก็กลายเป็นฝุ่นไป

การศึกษาในอนาคต

2. เทคโนโลยีช่วยสอน
โลกในยุคปัจจุบันจนไปถึงอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า น่าตาของห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอย่างมาก ในต่างประเทศมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยสอนอีกมากมายเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาในอนาคตของเอเชียก็ต้องเป็นไปในรูปแบบนั้นจึงจะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น เทคโนโลยี VR จะช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นเรื่องราวอันตรายได้แบบไม่อันตรายอย่าง การเกิดภูเขาไฟ เป็นต้น

3. ความเก่งเฉพาะทาง
การเรียนของเอเชียมักจะมีความคิดความเก่งในลักษณะขององค์รวม กล่าวคือ เก่งแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำนวณ ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร์ แต่ในอนาคตการศึกษาของเอเชียอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ออกไป แทนที่จะเสียเวลาไปเรียนให้เก่งทุกอย่าง สู้เอาเวลาทั้งหมดพุ่งตรงไปยังความเก่งเฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนมากยิ่งกว่า ยกตัวอย่างเช่น ใครเก่งทางด้านเทคโนโลยีก็เรียนไปเพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น

4. อาชีพ + ภาษา + เทคโนโลยี
สายอาชีพในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจะกลายเป็นแผนการเรียนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง แต่การเรียนสายอาชีพในอนาคตของเอเชียนั้นจะไม่ใช่ความเก่งกาจแค่เฉพาะอาชีพอย่างเดียวแล้ว จะต้องมีความสามารถอย่างอื่นพ่วงด้วย ซึ่งหลักการสำคัญได้แก่ ความสามารถทางภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) บางรายอาจจะมีภาษาที่ 3 ทั้งในภาษาเอเชีย หรือ ภาษาอื่นในยุโรปก็ได้ เพื่อสามารถเอาไว้สื่อสารกับคนทั่วโลกได้ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ และโอกาสให้กับตัวเองได้ ความสามารถสองเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามในอนาคตจะต้องมีความเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีไม่มากก็น้อย ดังนั้นคนเรียนสายอาชีพจะต้องสามารถสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเองได้ อย่างน้อยสุดก็ต้องสามารถผสานเทคโนโลยีเข้ากับอาชีพของตนเองเพื่อให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ fromthemoontotheearth.com

Releated